Domov > Novice > Prve selivke v Škocjanskem zatoku – 6. avgust 2013

Prve selivke v Škocjanskem zatoku – 6. avgust 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega 6. avgusta 2013:
– Črna čigra (Chlidonias niger): (2 mladostni (juv.) os. v laguni)
– Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus): 1 os. (na selitvi)
– Vijeglavka (Jynx torquilla): 1 os. (na selitvi)

– Reglja (Anas querquedula) : 2 os.
– Sivka (Aythya ferina): 4 os. (v laguni)
– Močvirski martinec (Tringa glareola): 14 os.
– Kvakač (Nycticorax nycticorax) : 3 os.
– Kozica (Gallinago gallinago) : 2 os.
– Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 120 os.- najštevilčnejša vrsta na popisu

Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), foto: Domen Stanič