Domov > Novice > Tedenski monitoring ptic – 6. januar 2017

Tedenski monitoring ptic – 6. januar 2017

Na rednem tedenskem monitoringu ptic v Škocjanskem zatoku, ki je bil opravljen v petek, 6. januarja 2017, je bilo opaženih 51 različnih vrst ptic oziroma 959 osebkov. Najštevilčnejša vrsta je bil kreheljc (Anas crecca) z 199 osebki, sledita mu liska (Fulica atra) z 160 osebki in rečni galeb (Chroicocephalus ridibundus) z 133 osebki.
Med monitoringom smo opazili tudi dve lisici.

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic:

 • Velika bobnarica (Botaurus stellaris): 1 os. (Bonifika)
 • Siva gos (Anser anser): 2 os. (Bonifika)
 • Žvižgavka (Anas penelope): 41 os.
 • Konopnica (Anas strepera): 21 os. (Bonifika)
 • Čopasta črnica (Aythya fuligula): 6 os. (Bonifika)
 • Sivka (Aythya ferina): 9 os. (Bonifika + laguna)
 • Črnovrati ponirek (Podiceps nigricollis): 1 os. (laguna)
 • Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmaeus): 2 os. (Bonifika)
 • Mokož (Rallus aquaticus): 2 os. (Bonifika)
 • Sivi galeb (Larus canus): 1 os. (laguna)
 • Priba (Vanellus vanellus): 1 os. (Bonifika)

Ostala zanimiva opazovanja:
Raca žličarica (Anas clypeata): 44 os.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta): 3 os.
Siva čaplja (Ardea cinerea):16 os.
Velika bela čaplja (Ardea alba): 2 os.

Zelenonogi martinec (Tringa nebularia): 20 os.

Veliki škurh (Numenius arquata): 9 os.
Kozica (Gallinago gallinago): 5 os.

Vodomec (Alcedo atthis): 1 os.

Svilnica (Cettia cetti): 1 os.

Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita): 1 os.
Siva pevka (Prunella modularis): 3 os.

Plotni strnad (Emberiza cirlus): 1 os.
Trstni strnad (Emberiza schoeniclus): 7 os.
Travniška cipa (Anthus pratensis): 2 os.
Vriskarica (Anthus spinoletta): 5 os.

Vreme: jasno, Temperatura: -2° C, Veter: srednje močan (burja)

Lisica, foto: Mirko KastelicLisica, foto: Mirko Kastelic

Vriskarica, foto: Igor Brajnik Vriskarica, foto: Igor Brajnik

Mirku Kastelicu in Igorju Brajniku se zahvaljujemo za fotografiji.