Domov > Novice > Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 1. avgust 2013

Monitoring ptic v Škocjanskem zatoku – 1. avgust 2013

Najzanimivejša opazovanja rednega tedenskega monitoringa ptic v Škocjanskem zatoku, opravljenega 1. avgusta 2013:
Plevica (Plegadis falcinellus) – 1 osebek (v laguni)
Črna čigra (Chlidonias niger) – 1 mladostni (juv.) os. v laguni in sladkovodnem močvirju – na fotografiji
Črnoglavi galeb (Larus melanocephalus) – 1 juv. os. v laguni

Ostala zanimiva opazovanja:
– Kozica (Gallinago gallinago) – 4 os.
– Močvirski martinec (Tringa glareola) – 15 os.
–  Pikasti martinec (Tringa ochropus) – 3 os.
– Mali martinec (Actitis hypoleucos) – 19 os.
– Rdečenogi martinec (Tringa totanus) – 1os.

– Kvakač (Nycticorax nycticorax) – 2 os.
– Divja grlica (Streptopelia turtur) – 1 os.
– Kreheljc (Anas crecca) – 9 os.
– Mala bela čaplja (Egretta garzetta) – 121 os.- najštevilčnejša vrsta na popisu
– Pritlikavi kormoran (Phalacrocorax pygmeus) – 13 os.