Domov > Projekti > Projekti v teku > IMPRECO > DELEŽNIKI > Skupna delovna skupina

Skupna delovna skupina

Skupna delovna skupina Naravnega rezervata Škocjanski zatok je neformalna skupina v okviru projekta IMPRECO, ki združuje deležnike zavarovanega območja in predstavnike upravljavca. K sodelovanju v skupni delovni skupini so povabljeni deležniki najpomembnejših ekosistemskih storitev NRŠZ, ki smo jih ugotovili s pomočjo strokovne metodologije (CICES in t.i. quadruple helix model). Naloge skupne delovne skupine so tesno povezane z izvedbo projekta IMPRECO, predvsem gre za spremljane in usmerjanje izvedbe pilotnih aktivnosti za izboljšanje stanja ekosistemov in ekosistemskih storitev NRŠZ, analizo in ovrednotenje primerov dobrih praks ter sodelovanje pri pregledu in potrditvi obeh najpomembnejših končnih mednarodnih dokumentov projekta – Ukrepov za ekosisteme (ang. Measures for EcoSystem-M4ES) in Strategije za ekosisteme (ang. Strategy for EcoSystem-S4ES). Skupna delovna skupina bo delovala skladno z interno sprejetim organigramom in poslovnikom, pred zaključkom projekta pa bodo člani povabljeni tudi k nadaljnjemu sodelovanju.

—-
VABILO na ustanovni sestanek SKUPNE DELOVNE SKUPINE NR ŠKOCJANSKI ZATOK

Spoštovani,

v okviru projekta IMPRECO, ki ga DOPPS kot projektni partner izvaja v okviru programa INTERREG ADRION, vas vabimo na ustanovni sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki bo

v ponedeljek, 11. marca 2019, s pričetkom ob 15.30 uri,
v prostorih Centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Na sestanku vam bomo skladno s priloženim programom predstavili projekt IMPRECO, dosedanje rezultate projekta ter namen ustanovitve in načrt dela skupne delovne skupine. Sprejeli bomo organigram in poslovnik skupne delovne skupine ter njen načrt dela (okvirne vsebine in urnik naslednjih sestankov).

Ker smo dosedanje rezultate že obširneje predstavili na delavnici za lokalne deležnike dne 28. januarja 2019, bo osrednja vsebinska diskusija tega sestanka na temo predlagane pilotne akcije projekta. Gradivo k tej točki ponovno prilagamo, v kolikor imate v zvezi s tem dodatne predloge ali komentarje, se priporočamo, da nam jih dostavite v pisni obliki po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si do vključno 7. marca 2019. Do istega termina in na isti naslov se priporočamo tudi za potrditev vaše udeležbe na sestanku.

S prijaznimi pozdravi!

Nataša Šalaja
odgovorna oseba partnerja

Vabilo na ustanovni sestanek Skupne delovne skupine, 11.3.2019 (PDF)

—–

VABILO na 2. sestanek SKUPNE DELOVNE SKUPINE NR ŠKOCJANSKI ZATOK

Spoštovani,

v okviru projekta IMPRECO, ki ga DOPPS kot projektni partner izvaja v okviru programa INTERREG ADRION, vas vabimo na 2. sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki bo

v četrtek, 25. aprila 2019, s pričetkom ob 15.30 uri,
v prostorih Centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Na sestanku se bomo skladno s priloženim programom posvetili zemljevidom občutljivosti, repozitoriju dobrih praks projekta IMPRECO in končnemu predlogu pilotne akcije projekta skupaj z monitoringom in evalvacijo v okviru spremljanja uspešnosti pilotne akcije.

Na ta način vam bomo lahko predstavili še več rezultatov projekta in omogočili boljše vključevanje v ohranjanje biodiverzitete, ekosistemov in njihovih storitev, kar je podlaga za razvoj in testiranje vključujočega in celovitega sistema upravljanja projektnih območij v okviru projekta IMPRECO.

Prosim, da vašo udeležbo potrdite po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si ali po telefonu na številko 051/680-442 do vključno 19. aprila 2019.

S prijaznimi pozdravi!

Bojana Lipej
vodja skupne delovne skupine

Vabilo na 2. srečanje Skupne delovne skupine NR Škocjanski zatok, 25.4.2019 (PDF)

—–

VABILO na 3. sestanek SKUPNE DELOVNE SKUPINE NR ŠKOCJANSKI ZATOK

Spoštovani,

v okviru projekta IMPRECO, ki ga DOPPS kot projektni partner izvaja v okviru programa INTERREG ADRION 2014-2020, vas vljudno vabimo na 3. sestanek Skupne delovne skupine Naravnega rezervata Škocjanski zatok,

ki bo v četrtek, 23. januarja 2020, s pričetkom ob 15.30 uri, v prostorih Centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

V okviru sestanka si bomo skladno s priloženim programom najprej ogledali rezultate pilotne akcije na terenu, sledila bo predstavitev sprememb Načrta delovne skupine NRŠZ in Načrta pilotne akcije zaradi podaljšanja projekta, potrditev podaljšanja izvedbe nekaterih nalog po Načrtu PA in potrditev vmesnega poročila, skupaj s kazalniki za vrednotenje.

Prosimo vas za potrditev udeležbe do ponedeljka, 20. januarja 2020, na e-naslov: bojana.lipej@dopps.si ali po telefonu na številko 051/680-442.

Prisrčno vabljeni!
Bojana Lipej

Vabilo na 3. srečanje Skupne delovne skupine NR Skocjanski zatok, 23.1.2020 (PDF)