Domov > Projekti > Projekti v teku > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb > Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst želv > Želva na sprehodu!

Želva na sprehodu!

V okviru UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, vključenih v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, je na voljo tudi telefonska linija Naravnega rezervata Škocjanski zatok za vse tiste, ki boste na sprehodu skozi rezervat naleteli na želvo.

Invazivna tujerdona vrsta želve – okrasna gizdavka podvrste rdečevratka (Trachemys scripta elegans), foto: Kim Ferjančič

Vse ljubitelje narave tako naprošamo, da nam sporočijo najdbe velike, majhne, stare ali mlade želve na območju ali v neposredni bližini rezervata. Vsaka informacija bo namreč zelo dobrodošla pri našem nadaljnjem delu. Poleg tega je telefonska linija namenjena tudi svetovanju in pomoči glede tujerodnih vrst želv.

Kontakt: 05 626 03 70
Urnik: od ponedeljka do petka, od 9.00 do 15.00

Lahko nas kontaktirate tudi po elektronski pošti na e-naslov info@skocjanski-zatok.org