Domov > Novice > Zračni posnetki Naravnega rezervata Škocjanski zatok

Zračni posnetki Naravnega rezervata Škocjanski zatok

Marca letos nas je obiskal kolega Iztok Škornik s Krajinskega parka Sečoveljske soline ter z uporabo Quadrocopterja DJI Phantom naredil nekaj zračnih posnetkov naravnega rezervata. Zračni posnetki nam bodo v veliko pomoč pri vpogledu v razsežnost različnih habitatnih tipov (trstičja, pašniki, vodne površine…), ki so se po obnovi razvile na območju Bertoške bonifike.

Za ohranjanje ugodnega statusa habitatov sladkovodnega dela Naravnega rezervata Škocjanski zatok je, poleg košnje in paše, izjemnega pomena tudi sezonsko nihanje vode. Različne vodostaje uravnavamo na umeten način z uporabo številnih zapornic in sifonov, ki so bili na območju Bertoške bonifike vgrajeni v okviru projekta LIFE00NAT/SLO/7226 Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Od oktobra do aprila, z dotokov sladke vode iz Rižane, na območjih večjih sestojev trstičja in pašnikov vzdržujemo najvišji vodostaj. Nivo vode v začetku aprila nekoliko znižamo ter skozi celotno gnezditveno obdobje vzdržujemo vodostaj brez večjih nihanj. V sredini avgusta gladino vode postopno znižujemo ter do zaključka košnje in mulčanja vzdržujemo minimalni nivo vode, ki ga do oktobra ponovno postopoma višamo.

Snemanja bomo v prihodnje ponavljali saj so najboljši prikaz stanja na terenu. Naslednje snemanje načrtujemo pred začetkom košnje in mulčanja. Na podlagi zračnih posnetkov bomo pripravili tudi načrt košnje, oziroma mulčanja sestojev trstičja in pašnikov.

Fotografija sladkovodnega dela rezervata po oblikovanja sladkovodnega močvirja, marec 2007, foto: arhiv DOPPSFotografija sladkovodnega dela rezervata po oblikovanja sladkovodnega močvirja, marec 2007, foto: arhiv DOPPS

Fotografija sladkovodnega dela rezervata posneta s pomočjo Quadrocopterja DJI Phantom, marec 2014