Domov > Novice > Nova gnezdilka v NR Škocjanski zatok

Nova gnezdilka v NR Škocjanski zatok

Siva gos (Anser anser) je v Škocjanskem zatoku veljala za zimskega gosta in preletnika, saj se je pri nas zadrževala v jesenskih, zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih (od septembra do decembra in od januarja do aprila). In tako je tudi bilo vse do letos, ko nas je v spomladanskem času (16. aprila) presenetil par sivih gosi. Na močvirnih travnikih smo ju lahko opazovali nekaj dni zapored, nato pa je ostal samo en osebek. Pozorno smo opazovali območje sladkovodnega dela naravnega rezervata in potihoma upali, da samica skrita v vegetaciji na gnezdu vali jajca.

V ponedeljek, 4. junija 2018, nas je dočakalo presenečenje – na močvirnih travnikih sladkovodnega dela naravnega rezervata smo opazili 2 odrasli sivi gosi z mladičem. 🙂 Fotograf Branko Miklavec je v objektiv ujel sivi gosi z dvema mladičema! Siva gos je torej nova, že 51. gnezdilka Naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Sivi gosi z mladičema, foto: Branko Miklavec

Sivi gosi z mladičem na močvirnih travnikih sladkovodnega dela naravnega rezervata, foto: Borut Mozetič

V Sloveniji lahko sivo gos spomladi in jeseni opazujemo na preletu, ko visoko na nebu opazimo jate, ki letijo v značilni “V” obliki. Pri nas je redka gnezdilka, ki v zadnjih nekaj letih povečuje svoja areal. Znana gnezdišča so Renški glinokopi, glinokop v Biljah, Lendavsko jezero, ribnik Komarnik, zadrževalnik Medvedce, pri Domžalah in na Cerkniškem jezeru. Maloštevilne pri nas tudi prezimujejo. (vir: Katarina Denac, NOAGS, 2018)