Domov > Novice > Narava ne pozna meja

Narava ne pozna meja

Obeležili smo zaključek projekta AdriaWet 2000, v okviru katerega je DOPPS na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok izvajal številne aktivnosti , osredotočene predvsem na razvoj inovativnih programov celostnega upravljanja zavarovanih območij.

11. in 12. decembra 2014 smo v Štarancanu (Italija) obeležili zaključek triletnega čezmejnega projekta AdriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000, pri katerem je DOPPS sodeloval kot partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje. Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja.
Projekt AdriaWet 2000 od novembra 2011 uresničujemo na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo, ki je iz vidika biotske pestrosti med najbogatejšimi in najbolje ohranjenimi v Evropi. Na tem območju živijo številne živalske in rastlinske vrste, ki ustvarjajo naravno bogastvo izjemne vrednosti.

Zaključna konferenca projeka AdriaWet 2000 v ŠtarancanuZaključna konferenca projeka AdriaWet 2000 v Štarancanu

Aktivnosti v okviru triletnega projekta so DOPPS-u in trem italijanskim partnerjem (Občina Štarancan, il Mosaico in Veneto Agricoltura), omogočile mreženje med zavarovanimi območji v Jadranu, izmenjavo znanj in izkušenj, primerjavo in spoznavanje mednarodno pomembnih zavarovanih območij (v nadaljevanju ZO) v Italiji, Španiji in Avstriji ter izvedbo številnih terenskih raziskav v okviru skupnega programa monitoringa, vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, in še veliko več.

Med rezultati projekta AdriaWet 2000 velja izpostaviti Skupni protokol spremljanja prostoživečih živalskih vrst, spletno favnistično podatkovno bazo za upravljanje z zbranimi podatki, dokument o razvojnih potencialih v ZO, organizacijo izobraževalnega programa in tehnične pomoči pri upravljanju ZO, skupni program za celostno in trajnostno upravljanje ZO, skupni vzgojni-izobraževalni program za območja Natura 2000 ter aktivno vključevanje lokalnih deležnikov in drugih zainteresiranih skupin. Inovativnost projekta je v razvoju sistema celostnega upravljanja ZO, ki prispeva k razumevanju, da je biotska raznovrstnost element privlačnosti in trajnostnega razvoja, predvsem za lokalne skupnosti, ki so bile neposredno vključene v projektne aktivnosti.

Na zaključnem dogodku so partnerji projekta AdriaWet 2000 in drugi upravljavci sodelovanje in povezovanje ZO v Jadranu nadgradili s podpisom Štarancanske listine, ustanovnim dokumentom Omrežja upravljavcev in deležnikov obalnih in morskih zavarovanih območij v Jadranu (ADRIAWET). Vzpostavitev, cilje in ukrepe omrežja je 11. decembra 2014 soglasno sprejelo in potrdilo devet zavarovanih območij, vključno z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok. Glavni cilj omrežja je okrepitev sodelovanja, namenjenega podpori upravljavcev obalnih in morskih ZO pri oblikovanju in izvajanju celostnega upravljanja, ki omogoča, da postanejo posegi za varstvo biotske raznovrstnosti dejavniki razvoja teh območij in njihove okolice.

Nataša Šalaja, vodja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, o pomenu Omrežja Natura 2000 mokrišč v Jadranu pravi: »Vsi podpisniki Štarancanske listine se zavezujemo, da bomo sodelovali pri ohranjanju morskih in obalnih okolij na Jadranu, s tem, da bomo prispevali k varstvu habitatov in ekosistemov, tako da se ohranijo lastnosti obale in morja za doseganje varstvenih ciljev, kot tudi za pomembne priložnosti za obalne skupnosti, povezane z ribolovom, kmetijstvom in turizmom v obsegu, ki ne škoduje osnovnemu kapitalu zavarovanih območij in njihovih lokalnih skupnosti – naravi«.

Dodatne informacije o projektu so dostopne na podstrani – Projekti v teku.