Domov > Novice > Mokrišča in voda

Mokrišča in voda

Svetovni dan mokrišč obeležujemo 2. februarja, letos s poudarkom na vodah, mokriščih in življenju, ki so neločljivo povezani in soodvisni, kar je ključno za njihovo delovanje.

V letu 2021 obeležujemo tudi 50. obletnico sprejetja Ramsarske konvcencije o mokriščih.
Ramsarska konvencija je prvi sporazum s katerim se je mednarodna skupnost zavezala k varstvu, ohranjanju, obnovi in trajnostni rabi mokrišč ter njihovih naravnih virov.

Svetovni dan mokrišč 2021 - Mokrišča in vodaSvetovni dan mokrišč 2021 – Mokrišča in voda

Podrobnejše informacije lahko preberete na spletni strani ministrstva (www.gov.si).