Domov > Novice > Izšla je monografija o izzivih turističnega razvoja v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

Izšla je monografija o izzivih turističnega razvoja v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

Sodelavci Fakultete za humanistične študije in Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem so ob koncu preteklega leta skupaj s kolegi z Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu izdali monografijo Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia (urednika Miha Koderman in Vuk Tvrtko Opačić, izdajatelja Založba Univerze na Primorskem in Hrvaško geografsko društvo).

Knjiga prinaša na 262 straneh pregled temeljnih teoretičnih izhodišč pri varovanju okolja v obeh državah, ki jih osvetljuje z vidika naraščajočega povpraševanja po turističnih in rekreacijskih dejavnostih v zavarovanih območjih narave. Obravnava študije primerov razvoja turizma v zavarovanih območjih obeh držav, pri čemer se slovenski avtorji osredotočajo predvsem na območje jugozahodne Slovenije. Eno od poglavij tako prinaša analizo vplivov podnebnih sprememb na zavarovana območja ob slovenski obali, ki predstavljajo »otoke narave« na večinoma urbaniziranem obmorskem delu slovenske Istre. Nadalje so predstavljene možnosti za razvoj na naravi temelječega turizma na podeželskem območju Kraškega roba, ki je del zavarovanega območja Natura 2000. V slednjega je vključeno tudi gozdnato območje zaselka Sviščaki pod Snežnikom, ki je bilo prav tako predmet analize z vidika razvoja turizma in počitniških bivališč. Predstavljena je še preobrazba degradiranega območja v bližini koprskega pristanišča v Naravni rezervat Škocjanski zatok, ki je z renaturacijo postalo zavarovano območje z izobraževalno in turistično-rekreacijsko funkcijo. Knjiga prinaša tudi pregled prostorskega načrtovanja turizma v zavarovanih območjih Slovenije na primerih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Lipice in Regijskega parka Škocjanske jame.

Raziskovalci, upravljavci zavarovanih območij in drugi zainteresirani bralci si lahko knjigo prenesejo s spletne strani Založbe Univerze na Primorskem: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-08-5.pdf

// avtor prispevka: Miha Koderman, foto: Založba Univerze na Primorskem (naslovnica knjige)