Domov > Novice > FOTOGRAFSKI NATEČAJ »Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018«

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018«

Drage ljubiteljice, dragi ljubitelji narave, Škocjanskega zatoka in fotografije,

z veseljem napovedujemo fotografski natečaj “NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK – PODOBE IZ MOČVIRJA 2018”, ki poteka od 8. januarja 2018 do 20. novembra 2018. Z natečajem želimo obeležiti 20 let zavarovanja Škocjanskega zatoka kot naravnega rezervata.

Namen natečaja je s fotografskimi deli predstaviti Naravni rezervat Škocjanski zatok skozi vse leto, njegovo naravo in biotsko pestrost območja. Predmet natečaja je pridobiti ožji izbor dvanajstih fotografij iz Škocjanskega zatoka, od katerih vsaka predstavlja en mesec v letu. Fotografije morajo prikazovati življenje v Škocjanskem zatoku, njegove prebivalce (rastlinske in živalske vrste), raznolikost življenjskih okolij, doživljanje območja itd.

Vsak mesec bo ocenjevalna komisija izbrala fotografijo meseca, tako bomo dobili izbor 12 fotografij med katerimi bo komisija izbrala 3 najboljša dela, ki bodo nagrajena. 🙂 Vseh dvanajst (12) fotografij meseca (1 za vsak mesec) bo razstavljenih v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok in objavljenih v koledarju za leto 2019.

Fotografije za mesec februar zbiramo od 1.2.2018 do vključno 28.2.2018. Najkasneje 20. marca 2018 bomo razglasili zmagovalno fotografijo za februar 2018.
kolaž, foto: Mirko Kastelic

Oddana dela morajo biti fotografirana v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (znotraj mej naravnega rezervata) v letu 2018, v tekočem mesecu, z izjemo mesecev oktober, november in december, za katere veljajo tudi posnetki iz let 2017 in 2016. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzamejo vso odgovornost. Fotografije, s katerimi avtor sodeluje na natečaju, ne smejo biti objavljene na drugih spletnih straneh, forumih, natečajih, socialnih medijih itd., izjema so fotografije za mesece oktober, november in december iz let 2017 in 2016.

Podrobnejše informacije (splošni pogoji, pogoji za sodelovanje, soglasje, tehnične zahteve, ocenjevanje itd.) so objavljene v pravilniku (pdf in na spletni podstrani https://www.skocjanski-zatok.org/ponudba/dogodki/fotografski-natecaj-2018/).

Fotografski natečaj “NRŠZ – podobe iz močvirja 2018) – PRAVILNIK (PDF)
Fotografski natečaj “NRŠZ – podobe iz močvirja 2018” – PRIJAVNICA (PDF)