Domov > Novice > Dve novi zaposlitvi v NR Škocjanski zatok

Dve novi zaposlitvi v NR Škocjanski zatok

Na DOPPS iščemo ustrezne kadre za dve delovni mesti, in sicer receptor II – vodnik in naravovarstveni nadzornik – vodnik (m/ž) v NR Škocjanski zatok. V kolikor vas delo zanima in izpolnjujete pogoje, nam prijave z zahtevanimi dokazili pošljite do vključno torka, 27. februarja 2018.

Novi zaposlitvi

1) Delovno mesto: Receptor II — vodnik (m/ž)

Kratek opis glavnih delovnih nalog: sprejem, usmerjanje ter informiranje obiskovalcev Naravnega rezervata Škocjanski zatok v centru za obiskovalce; prodaja blaga, storitev in drugih produktov naravnega rezervata v baru in trgovini; interpretativno vodenje obiskovalcev v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku; priprava izobraževalnih in interpretativnih materialov ter drugih informativnih in promocijskih gradiv; sodelovanje pri razvoju in trženju ponudbe za obiskovalce ter izvedbi dogodkov.
Kraj zaposlitve: DOPPS-NR Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS
Trajanje zaposlitve: določen čas, s pričetkom v marcu 2018 do 30.11.2018
Delo poteka tudi ob praznikih in koncih tedna, lahko izmensko delo.

Zahteve, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati:
1. Zahtevana izobrazba: najmanj 1. stopnja bolonjskega študija naravoslovnih smeri s poklici kot so npr. dipl. (varstveni) biolog (UN), dipl. ekolog naravovarstvenik (UN) ali prof. biologije in kemije (UN) ali najmanj 1. stopnja bolonjskega študija s področja gostinstva in turizma (npr. dipl. organizator(ka) turizma (UN)) oziroma višješolski program s tega področja (npr. organizator(ka) poslovanja v gostinstvu in turizmu.
2. Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto redne zaposlitve na področju dela / ali 3 leta na področju dela kot prostovoljec, študent ali honorarni sodelavec.
3. Zahtevana dodatna znanja: aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika, izpit B kategorije, delo v strežbi.

Zbiranje vlog: pri izboru bomo upoštevali vse vloge, oddane do vključno 27. februarja 2018 po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si.
Vloga mora vsebovati življenjepis kandidata (Europass) z dokazili o izpolnjevanju zahtev, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki so v preteklosti s prostovoljnim delom sodelovali pri upravljanju NR Škocjanski zatok ali pri drugih prostovoljnih projektih in aktivnostih DOPPS ter se udeleževali izobraževanj, povezanih z NR Škocjanski zatok (interpretacija, nadzor).
Receptor II – vodnik-(PDF)
—–

2) Delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik – vodnik (m/ž)

Kratek opis glavnih delovnih nalog: izvajanje naravovarstvenega nadzora na območju naravnega rezervata po ZON, upravljanje paše in skrb za pašno živino, vodenje kmetijske dokumentacije, interpretativno izvajanje programov s konji in vodenje obiskovalcev v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, priprava interpretativnih, izobraževalnih in promocijskih materialov in gradiv ter izvedba promocije programov za obiskovalce.
Kraj zaposlitve: DOPPS-NR Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper in občasno na terenu in v drugih pisarnah DOPPS
Trajanje zaposlitve: določen čas, s pričetkom v marcu 2018 do 30.11.2018
Delo poteka tudi ob praznikih in koncih tedna, lahko izmensko delo.

Zahteve, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati:
1. Zahtevana izobrazba: najmanj 1. stopnja bolonjskega študija s področja agronomije, kot npr. dipl. inž. agronomije (UN) ali 1. stopnja bolonjskega študija naravoslovne smeri s poklici, kot so npr. dipl. (varstveni) biolog (UN), dipl. ekolog naravovarstvenik (UN) ipd.
2. Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto redne zaposlitve na področju dela / ali 3 leta na področju dela kot prostovoljec, študent ali honorarni sodelavec
3. Zahtevana dodatna znanja: priznana usposobljenost s strani MOP za naravovarstvenega ali prostovoljnega nadzornika, aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika, izpit B in F kategorije.

Zbiranje vlog: pri izboru bomo upoštevali vse vloge, oddane do vključno 27.2.2018 po e-pošti na naslov bojana.lipej@dopps.si.
Vloga mora vsebovati življenjepis kandidata (Europass) z dokazili o izpolnjevanju zahtev, ki jih morajo kandidati za razpisano delovno mesto izpolnjevati.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki so v preteklosti s prostovoljnim delom sodelovali pri upravljanju NR Škocjanski zatok ali pri drugih prostovoljnih projektih in aktivnostih DOPPS ter se udeleževali izobraževanj, povezanih z NR Škocjanski zatok (interpretacija, nadzor).
NN III-vodnik-(PDF)